Grafički dizajner

Nama je vrlo važno da svaki projekat zadovoljava grafički standard. Naši klijenti imaju potražnju za različitim grafičkim rešenjima koju mogu varirati od dizajna vizit karte, do brendiranja vozila ili zgrada. Posao grafičkog dizajnera podrazumeva da prati svestske standarde i konstantno unapređuje svoje veštine, da dizajn isporuči na vreme i bude fleksibilan u odnosu na klijenta koji potražuje. Svakako, najbitnije je da dizajner bude inovativan i kreativan. U vašoj prijavi navedite koju vrstu dizajna najviše preferirate. Ukoliko imate uređen portfolio, rado ćemo ga pregledati i ubaciti u našu bazu dizajnera, a ukoliko nemate portfolio, pomoći ćemo vam da ga izgradite.